naglowek

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W TOMASZOWIE MAZ.
97-200 Tomaszów Maz.
ul.Orzeszkowej 15/19

OGŁASZA


Pisemny przetarg na sprzedaż drewna z wycinki topól z terenu inspektoratu :
- drewno tartaczne w ilości 12 – 15 m3
Minimalna zaoferowana cena za 1 m3  nie może być niższa od 100 zł/ m3

Zamknięta kopertę z ofertą oznaczona „Sprzedaż drewna z wycinki”- nie otwierać przed godz. 9:00 z dniem 02.12.2011r. należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz. 97-200 Tomaszów Maz. ul.Orzeszkowej 15/19 (sekretariat).
1.Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być mniejsza od 100 zł/ m3
2. Kryteria oceny ofert: najwyższa cena
3. Termin składania upływa dnia 02.12.2011r. o godz. 9:00
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
5. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
6. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze  w siedzibie Sprzedającego.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 044 723 62 37,
044 723 64 55


Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2011-11-25 09:41:51 
Data publikacji
2011-11-25 09:41:51 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
lek. wet. Marcin Żegota 
Liczba odwiedzin
611 
Wersje artykułu