Ustawa z dnia 13.10 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zmianami)

 

Trwały zarząd - decyzja z dnia 28.12.1999 roku znak: GKN. I. 7224 - 52/180/99 Starosty Powiatu Tomaszowskiego o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. E. Orzeszkowej 15/19 oznaczoną w dziale II księgi wieczystej KW Nr 36458

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 25.06.2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 6.07.2007 r. poz. 841 i 842)

 

Ustawa z dnia 24.08.2006 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2006 roku nr 170 poz. 1218 z późn. zmianami)

 

Ustawa z dnia 24.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

 

Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14, poz. 114 z późn. zmianami)

 


Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2013-08-20 07:11:43 
Data publikacji
2013-08-20 07:11:43 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
lek. wet. Marcin Żegota 
Liczba odwiedzin
Wersje artykułu