Od dnia 28 grudnia 2016 r. należy zgłaszać do powiatowych lekarzy weterynarii wszystkie miejsca w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) - obowiązek ten dotyczy również przyzagrodowego (przydomowego) utrzymywania małych ilości kur, kaczek, gęsi itp. na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub jako zwierząt ozdobnych.

Informacje te należy zgłaszać (np. telefonicznie, mailem lub osobiście) do właściwych ze względu na miejsce utrzymywania drobiu powiatowych lekarzy weterynarii - informacje kontaktowe do powiatowych inspektoratów weterynarii na terenie woj. łódzkiego znajdą Państwo m.in. na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w zakładce Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.


Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI*), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
 • zabezpieczyć paszę dla drobiu przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Należy niezwłocznie zgłaszać każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (np. nagły spadek nieśności; nagłe zwiększone padnięcia drobiu) do odpowiednich osób i instytucji (powiatowy lekarz weterynarii, lekarz weterynarii prywatnej praktyki, wójt/burmistrz/prezydent miasta).


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

 • osowiałość,
 • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
 • pojawienie się objawów nerwowych,
 • zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
 • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,
 • biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśrób ptaków może dochodzić do 100%.


Informacje dotyczące możliwości zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków podtypu H5N8 znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Raport z aktualnej sytuacji i oceny ryzyka w związku z występowaniem w Polsce i Europie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 - PIW-PIB w Puławach - 27.03.2017 r.

Informacje o grypie ptaków na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

*HPAI - Highly Pathogenic Avian Influenza (tł. wysoce zjadliwa grypa ptaków).

Informacja dla Hodowców Drobiu.

Apel do Hodowców Drobiu.

Bioasekuracja - ulotka.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r. poz. 722).

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii.

HPAI w Polsce - mapa ognisk u drobiu i wystąpień u dzikich ptaków.