Na obszarze całego kraju od 28 grudnia 2016 r. wprowadzony zowstał m.in. nakaz utrzymywania drobiu w obiektach budowlanych ograniczających kontakt ptaków z drobiem z innych gospodarstw oraz z ptakami dzikimi, wynikający z występujących w Polsce i niemal całej Europie zakażeń u drobiu i ptaków dzikich wirysem grypy ptaków podtypu N5N8 wywołującym u ptaków grypę ptaków o wysokiej zjadliwości.

Nakaz ten wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 r. poz. 2091).

Poniżej znajdą Państwo informacje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze województwa łódzkiego.

  • Rozporządzenie PLW w Skierniewicach

   W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w woj. mazowieckim w miejscowości Popielarnia, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, i koniecznością wyznaczenia obszaów zapowietrzonego i zagrożonego, odpowiednio nie mniej niż 3km i 10 km wokół tego ogniska choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach 19 stycznia 2017 r. wydał Rozporządzenie nr 1/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego. Rozporządzenie to zostało opublikowane 20 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 558.

   Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego.

   Na terenie powiatu skierniewickiego obszar zapowietrzony obejmuje miejscowość Wola Szydłowiecka w gminie Bolimów na odcinku od granicy powiatu od strony wschodniej do drogi tartacznej na zachodzie, oraz miejscowość Józefów od numeru 1 do numeru 5 włącznie.

   Obszar zagrożony obejmuje:

   - w gminie Bolimów miejscowości Józefów oraz Wola Szydłowiecka w częściach nie wchodzących w obszar zapowietrzony, Humin, Humin Dobra Ziemskie, część miejscowości Kurabka ograniczony od zachodu drogą wojewódzką numer 705, a od południa graniczący z miejscowością Humin Dobra Ziemskie, miejscowość Ziąbki, Kolonia Bolimowska Wieś, Kolonia Wola Szydłowiecka, Bolimowska Wieś Bolimów, Sokołów, Podsokołów, Wólka Łasiecka, Ziemiary, Joachimów Mogiły;

   - w gminie Skierniewice miejscowości Budy Grabskie oraz Ruda.

   Poniżej znajduje się mapa pokazująca orientacyjny zakres ww. obszarów (jeżeli w rozporządzeniu nie zostało określone inaczej do obszaru zapowietrzonego i zagrożonego włączone zostały wymienione miejscowości w ich granicach administracyjnych).


mapa pokazująca orientacyjny zakres ww. obszarów (jeżeli w rozporządzeniu nie zostało określone inaczej do obszaru zapowietrzonego i zagrożonego włączone zostały wymienione miejscowości w ich granicach administracyjnych).

 • Wystąpienie HPAI H5N8 u łabędzia w Łowiczu

W dniu 26 stycznia 2017 r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Łodzi od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w rzece Bzurze w Łowiczu.

Jest to dwudzieste piąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce - pierwsze w województwie łódzkim.