Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że otrzymał informację
o wykryciu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie,
w którym utrzymywane były kury nieśne, zlokalizowanym w miejscowości Hekendorp, w prowincji Utrecht na terytorium Holandii.
Komisja Europejska poinformowała o wykryciu wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywane były kaczki
hodowlane, zlokalizowanym w hrabstwie North Yorkshire w Wielkiej Brytanii.
Władze weterynaryjne Holandii oraz Wielkiej Brytanii wdrożyły działania zgodne
z przepisami dyrektywy 2005/94/WE, w tym dokonano likwidacji drobiu w zakażonych fermach oraz ustanowiono obszary zapowietrzone (3 km) oraz zagrożone (10 km) od ognisk choroby.

Wirus wysoce zjadliwej grypy podtypu H5N8 wykryty na terytorium Holandii, jak również na terytorium Wielkiej Brytanii są tożsame z wirusem wykrytym w stadzie indyków w Niemczech na początku listopada br.
Uwzględniają fakt, że trzy ostatnie ogniska w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, odnotowano w pobliżu miejsc bytowania dzikich ptaków oraz brak możliwego powiązania w aspekcie epidemiologicznym pomiędzy gospodarstwami, w których stwierdzono wirus HPAI może sugerować, że źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne.
Na podstawie analizy opracowanej przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), przypadki zakażenia zwierząt wirusem grypy ptaków podtypu H5N8 stwierdzane są w południowo-wschodniej Azji od 2010 r., natomiast zakażenie tym wirusem w stadzie indyków w Niemczech jest pierwszym takim przypadkiem wykrytym w Europie. Nigdy nie stwierdzono zakażenia ludzi tym wirusem, nawet w państwach, w których wirus występował u zwierząt. Zgodnie z opinią ECDC zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z wystąpieniem wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 jest bardzo niskie, a ryzyko zakażenia odzwierzęcego w państwach Unii Europejskiej jest uznawane za ekstremalnie niskie. Jednocześnie, nie ma podstaw do uznania, by możliwe było zakażenie ludzi w drodze konsumpcji mięsa i produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej (m.in. jaj), z uwagi na bardzo dużą wrażliwość na wysoką temperaturę wirusów grypy ptaków. Jednakże, osoby mające bezpośredni kontakt z podejrzanym o zakażenie i zakażonym drobiem lub zwłokami takich ptaków, powinny stosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. stosowanie odzieży ochronnej) i informować służbę zdrowia, jeśli zaobserwują u siebie jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia wskazujące na chorobę grypopodobną.

W związku z powyższą sytuacją epizootyczną, Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym jednostkom Inspekcji Weterynaryjnej wzmocnienie nadzoru nad gospodarstwami, w których utrzymywany jest drób w kraju, a także dokonanie pilnego przeglądu procedur i niezbędnego sprzętu na wypadek konieczności podjęcia działań w przypadku ewentualnego pojawienia się choroby na terytorium Polski.

Hodowcy drobiu!

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim zaleca stosowanie wzmożonych środków bioasekuracji:

1. Stosowanie oddzielnych kompletów odzieży ochronnej do pracy w każdym budynku, w którym utrzymywane są ptaki
2. Maty odkażające nasączone środkiem odkażającym przed wjazdem na teren gospodarstwa oraz przed wejściami do poszczególnych kurników, odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa
3. Stosowanie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi dla poszczególnych budynków, w których utrzymywane są ptaki
4. Pasza ze znanego źródła pochodzenia
5. Stosowanie pasz kruszonych, sypkich i granulowanych w żywieniu drobiu
6. Zabezpieczenie paszy przed dostępem gryzoni i zwierząt dzikich, w tym dzikich ptaków
7. Regularne aktualizowanie planu zabezpieczenia gospodarstwa przed gryzoniami
8. Przeszkolenie osób zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia zakażenia za pośrednictwem odzieży lub sprzętu


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W Tomaszowie Mazowieckim