Drukuj

Na obszarze całego kraju od 28 grudnia 2016 r. wprowadzony zowstał m.in. nakaz utrzymywania drobiu w obiektach budowlanych ograniczających kontakt ptaków z drobiem z innych gospodarstw oraz z ptakami dzikimi, wynikający z występujących w Polsce i niemal całej Europie zakażeń u drobiu i ptaków dzikich wirysem grypy ptaków podtypu N5N8 wywołującym u ptaków grypę ptaków o wysokiej zjadliwości.

Nakaz ten wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 r. poz. 2091).

Poniżej znajdą Państwo informacje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze województwa łódzkiego.


mapa pokazująca orientacyjny zakres ww. obszarów (jeżeli w rozporządzeniu nie zostało określone inaczej do obszaru zapowietrzonego i zagrożonego włączone zostały wymienione miejscowości w ich granicach administracyjnych).

W dniu 26 stycznia 2017 r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Łodzi od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w rzece Bzurze w Łowiczu.

Jest to dwudzieste piąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce - pierwsze w województwie łódzkim.

Odsłony: 2386