Wykaz symboli komórek informacyjnych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Maz. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Lp. Nazwa komórki Symbol
1.

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
- zwalczanie chorób zakaźnych,
- identyfikacja i rejestracja zwierząt i spraw wzajemnej zgodności,
- higiena materiału biologicznegoPIWz
PIWIRZ
PIWMB
2.

Zespól do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
- higiena środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego
- sprawy paszowe
- uboczne produkty zwierzęcePIWhig


PIWPiO
PIWUtyl
3.

Zespół do spraw fmansowo-księgowych

PIWFn
4.

Zespół do spraw administracyjnych
- sprawy kadrowo-osobowe
- sprawy socjalne
- pisma wychodzące z sekretariatuPIWOS
PIWSOC
PIWORG

 


Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2012-09-14 12:09:52 
Data publikacji
2012-09-14 12:09:52 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
lek. wet. Marcin Żegota 
Liczba odwiedzin
826 
Wersje artykułu